کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
تعداد مقالات: 13
1. تغییرات مکانی و زمانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از زمین‌آمار (پژوهش موردی: استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

10.22034/jewe.2021.270090.1505

سیداسماعیل میرعبدالهی حسناتی؛ ابراهیم Ebrahim


2. ارزیابی شاخص‌های آلودگی چند سیستم تصفیه فاضلاب با تأکید بر غلظت فلزات سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

10.22034/jewe.2021.250097.1432

نجمه یزدان پناه


3. بررسی عوامل مؤثر بر شوری آب در رودخانه قزل‌اوزن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 125-136

10.22034/jewe.2019.178144.1311

مهدی ایل‌بیگی؛ رضا جمور


6. بررسی روند تغییرات کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود در دوره‌های خشکسالی و ترسالی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 310-320

10.22034/jewe.2018.132415.1262

علی طالبی؛ محمدرضا علمی؛ فاطمه رجبی محمدی؛ سارا پرویزی


8. بررسی غلظت فلوئور در منابع آب شرب شهرهای سردشت، ربط و میرآباد

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 334-340

آرزو نجایی؛ مهدی صالحزاده؛ محمدرضا پاشایی فر


9. بررسی کیفیت آب رودخانه سیکان با استفاده از شاخص های NSFWQI و BCWQI

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 367-377

علی لطفی؛ نرگس ظهرابی؛ مریم محمدی روزبهانی


10. نقش زیرحوضه ها در پارامترهای کیفی آب رودخانه چهل‌چای

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 378-389

جواد شیرزادنیا؛ علی حشمت‌پور؛ ابوالحسن فتح‌آبادی؛ رضا اکبری


11. ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 272-279

فروغ عباسی؛ محمدرضا نوری امام‌زاده‌ئی


12. ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی آبخوان اردبیل برای مصارف شرب و کشاورزی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 360-375

مینا رحیمی؛ سینا بشارت؛ وحیدرضا وردی نژاد


13. تغییرات مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بیرجند از نظر مصارف کشاورزی

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-36

خالد اوسطی؛ محمد جواد نحوی نیا