کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
تعداد مقالات: 13
1. تغییرات مکانی و زمانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از زمین‌آمار (پژوهش موردی: استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

10.22034/jewe.2021.270090.1505

سیداسماعیل میرعبدالهی حسناتی؛ ابراهیم Ebrahim


3. بررسی عوامل مؤثر بر شوری آب در رودخانه قزل‌اوزن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 125-136

10.22034/jewe.2019.178144.1311

مهدی ایل‌بیگی؛ رضا جمور


6. بررسی روند تغییرات کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود در دوره‌های خشکسالی و ترسالی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 310-320

10.22034/jewe.2018.132415.1262

علی طالبی؛ محمدرضا علمی؛ فاطمه رجبی محمدی؛ سارا پرویزی


8. بررسی غلظت فلوئور در منابع آب شرب شهرهای سردشت، ربط و میرآباد

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 334-340

آرزو نجایی؛ مهدی صالحزاده؛ محمدرضا پاشایی فر


9. بررسی کیفیت آب رودخانه سیکان با استفاده از شاخص های NSFWQI و BCWQI

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 367-377

علی لطفی؛ نرگس ظهرابی؛ مریم محمدی روزبهانی


10. نقش زیرحوضه ها در پارامترهای کیفی آب رودخانه چهل‌چای

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 378-389

جواد شیرزادنیا؛ علی حشمت‌پور؛ ابوالحسن فتح‌آبادی؛ رضا اکبری


11. ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 272-279

فروغ عباسی؛ محمدرضا نوری امام‌زاده‌ئی


12. ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی آبخوان اردبیل برای مصارف شرب و کشاورزی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 360-375

مینا رحیمی؛ سینا بشارت؛ وحیدرضا وردی نژاد


13. تغییرات مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بیرجند از نظر مصارف کشاورزی

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-36

خالد اوسطی؛ محمد جواد نحوی نیا