کلیدواژه‌ها = محیط‌زیست
تعداد مقالات: 4
1. آلودگی محیط‌زیست، رشد اقتصادی و هزینه‌های بهداشتی در کشورهای جنوب شرق آسیا: رویکرد پانل ARDL

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 590-600

10.22034/jewe.2021.265173.1495

مجتبی عباسیان؛ حسین ابراهیم زاده آسمین؛ مهرداد علیرضایی شهرکی؛ آرزو براهویی


2. مکان یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری کوهدشت با استفاده از مدل ترکیبی ANP-WLC

دوره 6، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 149-160

10.22034/jewe.2020.233678.1368

رسول پورامرایی؛ شیوا نساری؛ ایرج نجم الدینی


4. طراحی و ساخت پوشش فیزیکی فومتالات با استفاده از ضایعات پلیمری به‌منظور کاهش تبخیر از پساب‌های اسیدی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 54-65

حمیده افخمی؛ حسین ملکی نژاد؛ عصمت اسماعیلزاده؛ ابوالفضل عزیزیان