کلیدواژه‌ها = رطوبت خاک
تعداد مقالات: 3
1. آبیاری قطره‌ای، روشی موثر برای بهبود شاخص‌های کمی و کیفی برگ سبز چای در شرایط تنش آبی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 63-78

10.22034/jewe.2021.286256.1567

کوروش مجد سلیمی؛ رضا آزادی گنبد؛ شهرزاد شایگان


2. ,عملکرد دستگاه خودکار آشکارساز جبهه رطوبتی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-12

10.22034/jewe.2020.218691.1345

آرش تافته؛ سعید غالبی؛ سینا ملاح


3. بررسی تأثیر پوشش‌های مختلف سطح خاک در کاهش میزان تبخیر

دوره 1، شماره 1، بهمن 1394، صفحه 111-122

عباس خاشعی سیوکی؛ مریم باربد