کلیدواژه‌ها = آلودگی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات مصبی رودخانه های مهم بخش جنوبی دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

10.22034/jewe.2021.286828.1569

حسین باقری؛ کاظم درویش بسطامی


2. ارزیابی سیستم تصفیه آب خاکستری با روش هوازی در برنامه ریزی زیست بوم شهری و توسعه فضای سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

10.22034/jewe.2021.291814.1586

سید امیر شمس نیا؛ فردین بوستانی؛ احمدرضا زارع قنات توی


5. بررسی آلودگی و تغییرات مکانی غلظت کل سرب و کادمیوم، مطالعه موردی مسیر زابل به زاهدان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 331-342

10.22034/jewe.2018.130834.1261

ولی بهنام؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ محمد رحمانیان؛ ابوالفضل بامری


6. پایش ژئوشیمیایی و زمین زیست محیطی عناصر اصلی و فرعی در رسوبات ساحلی جزیره هرمز (خلیج فارس) و ترسیم نقشه های هم پراکنش

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 267-283

مهدی غلام دخت بندری؛ پیمان رضایی؛ منصور قربانی؛ محمد کمانگر


7. بررسی کیفیّت پساب صنایع غذایی استان همدان (مطالعه موردی: شرکت خوش نوش)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 284-290

معصومه پارچیان؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی