کلیدواژه‌ها = آلودگی نفتی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی قابلیت آلودگی فلزات سنگین در خاک سطحی خطوط لوله انتقال مواد نفتی در شمال خلیج فارس

دوره 7، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 642-657

10.22034/jewe.2021.281945.1554

کتایون حسینی؛ لعبت تقوی؛ صابر قاسمی؛ محسن دهقانی


2. تفکیک هاله‌‌های آلودگی‌ نفتی آب زیرزمینی در محدوده صنعتی جنوب تهران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 477-493

10.22034/jewe.2021.259994.1475

کمال خدایی؛ هادی تابانی؛ علی اکبر شهسواری؛ سید حسین قریشی؛ زهرا بوسلیک؛ بنیامین رضازاده؛ مجید مختاری


3. بررسی استفاده از کاه و کلش در حذف آلودگی نفتی از آب

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 12-22

10.22034/jewe.2018.62819

نیلوفر پیرستانی؛ محمدهادی ابوالحسنی؛ فاطمه السادات امین جواهری