کلیدواژه‌ها = جاذب‌های زیستی
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر کاربرد جذب زیستی جهت حذف نیکل از محلول های آبی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 723-745

10.22034/jewe.2021.273648.1521

مهدی نژادنادری؛ حمید گوران اوریمی