کلیدواژه‌ها = تفکیک هاله‌های آلودگی
تعداد مقالات: 1
1. تفکیک هاله‌‌های آلودگی‌ نفتی آب زیرزمینی در محدوده صنعتی جنوب تهران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 477-493

10.22034/jewe.2021.259994.1475

کمال خدایی؛ هادی تابانی؛ علی اکبر شهسواری؛ سید حسین قریشی؛ زهرا بوسلیک؛ بنیامین رضازاده؛ مجید مختاری