کلیدواژه‌ها = گاما آلومینای فعال
تعداد مقالات: 1
1. حذف فلزات سرب و کروم (VI) از آب در سیستم ناپیوسته با استفاده از گاما آلومینای فعال

دوره 7، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 697-707

10.22034/jewe.2021.275812.1528

جواد سرفراز؛ قاسم ذوالفقاری؛ صفورا سرنوبه