کلیدواژه‌ها = رقم Gitana
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر خواص رشدی و عملکردی همیشه بهار در بافت‌های مختلف خاک

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 119-131

10.22034/jewe.2020.248510.1423

صابر جمالی؛ حسین بانژاد؛ عباس صفری‌زاده ثانی؛ سارا عطاران