کلیدواژه‌ها = فیلتر عددی برگشتی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه روش‌های جداسازی آب پایه از رواناب مستقیم در حوزه‌ی آبخیز دورود

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 200-212

10.22034/jewe.2019.187507.1321

رفعت زارع بیدکی؛ نسرین قرهی؛ مریم مهدیان فرد


2. ارزیابی روش‌های جداسازی آب پایه در حوزه آبخیز سد کرج

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 216-228

10.22034/jewe.2018.63434

عادل سلطانی؛ میلاد سلطانی