کلیدواژه‌ها = کروم (VI)
تعداد مقالات: 2
1. حذف فلزات سرب و کروم (VI) از آب در سیستم ناپیوسته با استفاده از گاما آلومینای فعال

دوره 7، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 697-707

10.22034/jewe.2021.275812.1528

جواد سرفراز؛ قاسم ذوالفقاری؛ صفورا سرنوبه


2. بررسی کارایی ستون جریان پیوسته پودر مخروط کاج در حذف کروم VI از محلول‌های آبی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 181-189

فهیمه شریفان؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی