بررسی تغییرات مکانی برخی ویژگی‌های خاک با استفاده از روش‌های زمین آمار (مطالعه موردی: شهرستان مارگون، استان کهگیلویه و بویراحمد)

ولی بهنام؛ علی کرمی؛ صدیقه صفرزاده شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/ewe.2024.418442.1893