کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تغییراقلیم بر برخی پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز جامیشان با استفاده از مدل SWAT

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 430-443

10.22034/jewe.2020.238651.1383

سارا پرویزی؛ علی طالبی؛ حسین ملکی نژاد؛ مریم صادقی


3. بررسی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد ذرت علوفه‌ای در دشت ابهر

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 343-356

10.22034/jewe.2018.148917.1279

عظیم شیردلی؛ فرصت لطفی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ پریسا فخیمی؛ مصطفی صالحی


4. بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند دمایی آتی دشت ابهر

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-60

10.22034/jewe.2018.55974

عظیم شیردلی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ حسین رضایی