نویسنده = مهدی جوزی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سامانه‌های آبیاری ‌تحت‌فشار بر تغییر برخی خصوصیات شیمیایی خاک

دوره 7، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 615-628

10.22034/jewe.2021.265344.1496

حمید زارع ابیانه؛ رسول یوسفی؛ مهدی جوزی؛ عباس عباسی؛ مسعود شاکرمی