نویسنده = غلامحسین مرادی
تعداد مقالات: 1
1. گیاه پالایی خاک‌های آلوده به لجن مخازن نفتی به وسیله گونه‌‌ کهور

دوره 7، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 658-667

10.22034/jewe.2021.279242.1537

مصطفی مرادی؛ زهره برازیون نژاد؛ رضا بصیری؛ اسفندیار جهانتاب؛ غلامحسین مرادی