نویسنده = شهرام خلیقی سیگارودی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شدت و بزرگی سیلاب در دوره های آتی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 601-614

10.22034/jewe.2021.272475.1513

حسن علی پور؛ علی سلاجقه؛ علیرضا مقدم نیا؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ مجتبی نساجی زواره