نویسنده = میرعلی محمدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آسیب‌پذیری سواحل شمالی خلیج فارس در برابر ریزش‌های نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1400

10.22034/jewe.2021.273904.1524

کامله آقاجانلو؛ میرعلی محمدی؛ مهدی یادگارآزادی؛ فرزاد قاطعی