نویسنده = حمید کاردان مقدم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی بهترین الگوها در پیش‌بینی رواناب ورودی به سد طالقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

10.22034/jewe.2021.293381.1594

زهرا نفریه؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ حمید کاردان مقدم