نویسنده = رفعت زارع بیدکی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روش‌های جداسازی آب پایه از رواناب مستقیم در حوزه‌ی آبخیز دورود

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 200-212

10.22034/jewe.2019.187507.1321

رفعت زارع بیدکی؛ نسرین قرهی؛ مریم مهدیان فرد