نویسنده = سیدمحمدعلی مسعودی
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر پارامترهای مهم بر فرآیندهای آناموکس و شارون در تصفیه پساب نیتروژنی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 158-177

10.22034/jewe.2018.105077.1199

سیدمحمدعلی مسعودی؛ جواد سرگلزایی؛ سید اردوان حسینی