داوران

داوران محترم، صمیمانه از همکاری شما با مجله محیط زیست و مهندسی آب سپاسگزاریم. سپاسگزارخواهیم بود هنگام داوری، فایل کامنت گذاری شده و نظرات تخصصی خود را در محل مربوطه برای ارتقای مقاله به همراه فرم ارزیابی ارسال فرمایید. همچنین ارسال ایمیل قدردانی از داوری، ارسالی از سوی مجله به ایمیل reviews@publons.com جهت درج سوابق داوران محترم در سایت پابلون باعث امتنان خواهد بود. 

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
جلال Barkhordari اقلیم شناسی استادیار و رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان یزد،
Seyed Mohammad Mirsoleimani Azizi محیط زیست Environmental Engineering, University of Alberta
علیجان آبکار سازمان تحقیقات کرمان
امیررضا آزادمهر استادیار، دانشکده معدن و متالوژی، دانشگاه امیر کبیر، ایران
سهیلا آقابیگی هیدرولوژی دانشگاه کرمانشاه
حشمت ا.. آقارضی بهداشت محیط، محیط زیست عضو هیئت علمی
عیسی ابتهاج هیدرولیک و مهندسی رودخانه دانشجو دکتری دانشگاه رازی
رضا ابراهیمی دانشگاه یزد
نادر قلی ابراهیمی هیدرولیک و مهندسی رودخانه دانشیار هیدرولیک مهندسی رودخانه گرایش سازه های آبی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری
شیرکو ابراهیمی محمدی دانشگاه کردستان
محی الدین احراری رودی محیط زیست Chabahar university
حجت احمدی سازه های آبی هیات علمی دانشگاه ارومیه
حسن احمدی مدیریت منابع آب گروه عمران و منابع آب، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
سلمان احمدی سنجش از دور گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
فرشاد احمدی مدیریت منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدمهدی احمدی آلودگی آب گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
مژگان احمدی محیط زیست گروه محیط زیست
فاطمه اردستانی شیمی گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر ، مازندران، ایران.
یاسر استواری فیزیک و حفاظت خاک دانش‌آموخته دکتری خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
اسماعیل اسدی مدیریت منابع آب، هیدرولوژی استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
امید اسدی ژئوهیدرولوژی، هیدرولوژی گروه آبخیزداری-دانشکده مرتع و آبخیزداری-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-گرگان-ایران
مرضیه اسدی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
فریده اسدیان اقلیم شناسی استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
صفورا اسدی کپورچال فیزیک و حفاظت خاک گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
مهناز اسکندری فیزیک و حفاظت خاک عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
سعید اسلامیان مدیریت منابع آب استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
اباذر اشتری پژوهشکده مطالعات اجتماعی
محمدرضا اشرف زاده محیط زیست استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه شهرکرد
حسینعلی اصغرنیا بهداشت محیط گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بابل،
جابر اعظمی محیط زیست گروه محیطزیست دانشگاه زنجان
محمدتقی اعلمی هیدرولیک و مهندسی رودخانه استاد تمام گروه مهندسی عمران-آب دانشکده عمران دانشگاه تبریز
حسین افضلی مهر هیدرولیک و مهندسی رودخانه گروه آب و محیط زیست، دانکشده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفضل اکبرپور مدیریت منابع آب دانشگاه بیرجند
علی اکبری شیمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد اکبری سنجش از دور گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
طیبه اکبری اریزانی دانشگاه شهید بهدشتی
صمد امامقلی زاده سازه های آبی دانشیار دانشکده کشاورزی شاهرود دکتری سازه های آبی
جمیل امان اللهی سنجش از دور، محیط زیست عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
کمال امیدوار دانشگاه یزد
مهدی امیرآبادی زاده مدیریت منابع آب استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
بابک امین‌نژاد مدیریت منابع آب، هیدرولیک و مهندسی رودخانه گروه عمران دانشگاه آزاد واحد رودهن/معاون دانشکده فنی و مهندسی
عطا امینی هیات علمی
نادر امینی شیمی مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج
محمد انصاری زاده بهداشت محیط گروه بهداشت ، مجتمع اموزش عالی سلامت ممسنی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
سمیه انگبینی کارشناس شرکت آبفای هرمزگان
صدیقه انوری مدیریت منابع آب دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
حسن اوجاقلو عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
خالد اوسطی دانشگاه کردستان
محمدرضا ایروانی دانشگاه ازاد خمینی شهر- استادیار گروه مددکاری اجتماعی
حمیدرضا ایزدی آلودگی آب، محیط زیست عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
رحیم باقری ژئوهیدرولوژی عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین-گروه آبشناسی و زمین شناسی محیط زیست دانشگاه صنعتی شاهرود
علی باقریان آلودگی آب، ژئوهیدرولوژی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، ایران
سجاد باقری سید شکری هیدرولوژی فارغ التحصیل دکتری زمین شناسی دانشگاه تهران
مطلب بایزیدی هئیت علمی
مهدی بروغنی هیدرولوژی استادیار مرکز پژوهشی علوم جغرافیا و مطالعات اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری
حسین بنکداری هیدرولیک و مهندسی رودخانه دانشیارپایه 13 و عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه رازی
علی بهرامی ترویج، محیط زیست مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، اداره جهاد کشاورزی استان کردستان، سنندج، ایران
مهدی بهرامی محیط زیست استادیار/ دانشگاه فسا
هوشنگ بهروان سنجش از دور، هیدرولوژی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
امید بهمنی دانشگاه بوعلی سینا
رضا بیات فیزیک و حفاظت خاک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مائده بیدآبادی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات
فوزیه بیگ محمدی محیط زیست گروه محیط زیست، دانشگاه ملایر
عباس پارسایی سازه های آبی گروه آموزشی مهندسی آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس پارسایی سازه های آبی مشاور
مسعود پارسی نژاد مدیریت منابع آب دانشیار دانشگاه تهران
عبذالکریم پذیرا محیط زیست گروه محیط زیست، واحد بوشهر،دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر،ایران.
علیرضا پیل پایه هیدرولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد
آرش تافته مدیریت منابع آب استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
زهرا تقی زاده اقلیم شناسی دانشجوی دکتری اب و هواشناسی دانشگاه یزد
هادی ثانی خانی مدیریت منابع آب استادیار، گروه مهندسی آّب، دانشگاه کردستان
آناهیتا جباری فیزیک و حفاظت خاک، هیدرولوژی هیئت علمی و استادیار بخش خاک و آب مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
سعید جعفری سازه های آبی دکترای سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
هادی جعفری ژئوهیدرولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
زینب جعفریان فیزیک و حفاظت خاک استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی . ساری
مسعود جلالی اقلیم شناسی
وحیدرضا جلالی فیزیک و حفاظت خاک گروه خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی حسین جلیلیان ژئوهیدرولوژی استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور
زهرا جمشیدزاده هیدرولیک و مهندسی رودخانه گروه عمران دانشگاه کاشان
اسفندیار جهانتاب محیط زیست استادیار دانشگاه فسا
حسین جهان تیغ مدیریت منابع آب دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی سراوان.
رضا جهانشاهی ژئوهیدرولوژی هیدروژئولوژیست-گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
صدیقه جهانگیری محیط زیست پژوهشگر
سامان جوادی ژئوهیدرولوژی دانشگاه تهران
بهرام چوبین هیدرولوژی گروه آبخیزداری- دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-ساری-ایران
محمود حاجیانی آلودگی آب، محیط زیست محیط زیست. دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه بیرجند. بیرجند ایران
محمود حاجی رحیمی مدیریت منابع آب استادیار اقتصادکشاورزی دانشگاه کردستان
زینب حزباوی مدیریت منابع آب استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
مهسا حسنپور کاشانی مدیریت منابع آب گروه آب دانشگاه محقق اردبیلی
امیر حسام حسنی محیط زیست دانشیار / رییس امور پژوهش دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد علوم وتحقیقات
حسن حسینی هیدرولوژی دانشکده علوم آب، دانشگاه چمران اهواز
هوشیار حسینی بهداشت محیط عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
حسین حسینی پور مدیریت منابع آب عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان هرمزگان
سید مجتبی حسینی فرد شیمی تهران
محمود حکمت نیا مدیریت منابع آب دانشکده کشاورزی و محیط زیست دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی حمیدی هیدرولیک و مهندسی رودخانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهدی حیات زاده هیدرولیک و مهندسی رودخانه عضو هیئت علمی گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه اردکان
مهدی حیاتزاده مدیریت منابع آب عضو هیئت علمی دانشگاه اردکان
شعله حیدری زیست شناسی , دانشکده علوم , دانشگاه ارومیه , ارومیه, ایران
معصومه حیدری محیط زیست گروه محیط‌زیست و شیلات، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامى، سنندج، ایران
عباس خاشعی سیوکی آلودگی آب، مدیریت منابع آب دانشگاه بیرجند
حسین خالدیان فیزیک و حفاظت خاک عضو هیئت علمی
شهرزاد خرم نژادیان محیط زیست گروه محیط زیست دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوند
حسین خزیمه نژاد سازه های آبی دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
طوبی خسروی بهداشت محیط گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه
محمد خسروی هیدرولوژی گروه منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
کیوان خلیلی مدیریت منابع آب استادیار / دانشگاه ارومیه
کیوان خلیلی مدیریت منابع آب گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
یاسر خندانی دانشگاه بوعلی سینا همدان. دانشکده کشاورزی
یونس خوشخو مدیریت منابع آب هیأت علمی دانشگاه کردستان
محمد حسن خوشگفتار منش آلودگی آب هئیت علمی دانشگاه قم. گروه مکانیک
هیوا دارائی محیط زیست عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
محمد دارند اقلیم شناسی
حسین دانافر سم شناسی و فارموکولوژی هیئت علمی
علی اکبر داودی راد هیدرولوژی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
عبداله درزی دانشگاه ساری
ابراهیم درویشی محیط زیست عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
محمود دمی زاده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
شعید دهستانی اطهر بهداشت محیط گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندجف ایران
نظر دهمرده قلعه نو مدیریت منابع آب گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
یعقوب دین پژوه مدیریت منابع آب دانشگاه تبریز
محسن ذبیحی هیدرولوژی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان، گرگان، ایران
مسیح ذوالقدر سازه های آبی، هیدرولیک و مهندسی رودخانه عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه جهرم
مجید رئوف مدیریت منابع آب هیئت علمی گروه مهندسی آب، محقق اردبیلی
فریدون رادمنش مدیریت منابع آب دانشگاه شهید چمران
ابراهیم رجب زاده بهداشت محیط علوم دریایی خرمشهر
آیت رحمانی بهداشت محیط گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
محمد رحمانیان فیزیک و حفاظت خاک، محیط زیست استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه یاسوج
میلاد رحیم پور مدیریت منابع آب مربی
داریوش رحیمی اقلیم شناسی استاد دانشگاه اصفهان
علی رحیمی خوب سازه های آبی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
محمد رستمی خلج هیدرولوژی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه تربت حیدریه
خلیل رضایی محیط زیست دانشگاه خوارزمی
رضا رضایی بهداشت محیط مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
مجتبی رضایی مدیریت منابع آب موسسه تحقیقات برنج کشور . سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت ، ایران
مهروز رضایی هیدرولوژی استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مریم رفعتی محیط زیست گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران شمال
محمد رفیعی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
هادی رمضانی فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه قزوین
حامد روحانی هیدرولوژی عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس
روزبه ریاضی سازه های آبی دانشگاه ازاد اسلامی، دهدشت، ایران
مریم زارع محیط زیست دانشگاه تهران
نرگس زارع دار محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
رضا زارعی محیط زیست دانشگاه لرستان
سهیلا زارعی مدیریت منابع آب دانشگاه تهران
لعبت زبردست محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
مهران زند اقلیم شناسی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران
یحیی زند سلیمی بهداشت محیط علوم پزشکی کردستان
حدیث زنگنه شیمی مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
رامین ساریخانی دانشگاه لرستان
ممند سالاری عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
میثم سالاری جزی سازه های آبی گروه مهندسی آب دامشگاه گرگان
امیر سالمی آلودگی آب گروه فن آوری محیط زیست-پژوهشکده ی علوم محیطی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران -ایران
سهیل سبحان اردکانی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سالومه سپهری مدیریت منابع آب مرکز تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی-کرج
علیرضا سپه وند مدیریت منابع آب استادیار دانشگاه لرستان
محمدتقی ستاری مدیریت منابع آب استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
مهدی سرائی تبریزی فیزیک و حفاظت خاک، مدیریت منابع آب استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
علی سردار شهرکی محیط زیست دانشگاه سیستان وبلوچستان
قاسم سرگزی آلودگی آب دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
محمد جعفر سلطانی مدیریت منابع آب هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مسعود سلطانی آلودگی آب گروه آب دانشکده کشارزی دانشگاه بین المللی قزوین
سمیه سلطانی گردفرامرزی مدیریت منابع آب
فریدون سلیمانی رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری/ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مجتبی سوختانلو ترویج استادیار و عضو هیئت علمی گروه آب و مدیریت کشاورزی دانگاه محقق اردبیلی
رحیم سوزنی محیط زیست گروه محیط زیست دانشگاه پیام نور تهران
عزیز سوزه پور سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی سیاسر آلودگی آب علوم و مهندسی آب دانششگاه زابل
بهزاد شاهمرادی بهداشت محیط مدیر مسئول و صاحب امتیاز مجله محیط زیست و مهندسی آب
پریسا شاهین رخسار مدیریت منابع آب عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و
علی شایان‌فر محیط زیست استادیار، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر، کرج، البرز، ایران.
خسرو شفیعی مطلق مدیریت منابع آب عضو هیات علمیدانشگاه ازاد اسلامی دهدشت،و رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان . معاونت پژوهشی واحد دهدشت. ایران
مرتضی شکری هیدرولیک و مهندسی رودخانه گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
قدرت اله شمس خرم آبادی بهداشت محیط استادیار، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
سید امیر شمس نیا آلودگی آب، مدیریت منابع آب استادیار گروه مهندسی آب، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
جعفر شهرکی بهداشت محیط، داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل
تکتم شهریاری محیط زیست استادیار دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
حمیدرضا شیبانی سازه های آبی استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه پیام نور مرکز، تهران، ایران
هنگامه شیراوند اقلیم شناسی پژوهشگر مرکز مدیریت خشکسالی و بحران کشور
عطااله شیرزادی دانشگاه کردستان
جلال شیری هیدرولیک و مهندسی رودخانه استادیار گروه مهندسی آب/ دانشگاه تبریز
سینا صادق فام هیدرولیک و مهندسی رودخانه گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
شهرام صادقی بهداشت محیط
وحید صادقی سنجش از دور دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
جلال صادقیان سازه های آبی، مدیریت منابع آب استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان
حمزه صالح زاده بهداشت محیط گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
اسماعیل صالحی محیط زیست دانشیار دانشگاه تهران
امیرپویا صراف مدیریت منابع آب، هیدرولوژی گروه مهندسی عمران آب، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
نسیم صفاری مدیریت منابع آب دانشجوی پست دکتری مدیریت منابع آب
مهدی صفری بهداشت محیط مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
یاسر صفری محیط زیست استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه شاهرود
پژمان طاهری مدیریت منابع آب رشته تخصصی: مهندسی عمران، مدیریت منابع آب
لیما طیبی آلودگی آب گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
سعید عباسی هیدرولیک و مهندسی رودخانه گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان
عنایت عباسی مدیریت منابع آب دانشگاه تربیت مدرس
محمد عبدالحسینی مدیریت منابع آب عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
هادی عبداللهی مدیریت پسماند استادیار دانشگاه تهران
پرویز عبدی نژاد ژئوهیدرولوژی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، ایران
علی عزیزی محیط زیست مربی گروه جغرافیا و مهندس محیط زیست دانشگاه اردبیل
جوانشیر عزیزی مبصر مدیریت منابع آب هیئت علمی محقق اردبیلی
مسعود عشقی زاده مدیریت منابع آب عضو هیئت علمی گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه گناباد
علی عصاره مدیریت منابع آب گروه مهندسی علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
حمزه علیزاده عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
حمزه علی علیزاده فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه ایلام
علیرضا عمادی سازه های آبی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- گروه مهندسی آب
سینا عندلیب داروسازی، سم شناسی و فارموکولوژی دانشکده داروسازی زنجان ، فارماکولوژیست
پروین غربانی شیمی گروه شیمی کاربردی، واحد اهر، دانشگاه آزاداسلامی
گلاله غفاری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
علیرضا غلامی مدیریت منابع آب گروه مهندسی آب، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
ارسلان فاریابی هیدرولوژی استادیار گروه آبیاری دانشگاه جیرفت
نسرین فتح اله زاده عطار مدیریت منابع آب گروه مهندسی آب- دانشگاه ارومیه- شهر ارومیه
محمد فتح الهی گروه علوم زمین، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
منوچهر فتحی مقدم هیدرولیک و مهندسی رودخانه استاد گروه اب دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالله فرجی اقلیم شناسی
سعید فرزین سازه های آبی دانشگاه سمنان
فروغ فرساد محیط زیست استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرشید فرنود احمدی سنجش از دور گروه نقشه برداری، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمد مهدی فرهپور محیط زیست دانشگاه لرستان
نسرین فروع دین آلودگی آب، بهداشت محیط دانشگاه رازی کرمانشاه
علیرضا فضلعلی شیمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
مهدی فولادی پناه سازه های آبی هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رامهرمز
امیر قادری مدیریت منابع آب، هیدرولیک و مهندسی رودخانه دانشگاه زنجان
فاطمه قادری اقلیم شناسی دانشگاه کردستان
ناصح قادری اقلیم شناسی پژوهشگر کارشناس- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کردستان
آرزو قادی شیمی گروه مهندسی شیمی ، دانشکده مهندسی شیمی ، واحد آیت الله آملی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، I.R. ایران
احمدرضا قاسمی هیدرولوژی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران
هادی قاسمی کهریزه سازه های آبی موسسه تحقیقات دیم کش.ر
محمد علی قربانی هیدرولوژی دانشگاه تبریز
باقر قرمزچشمه اقلیم شناسی، مدیریت منابع آب گروه هیدرولوژی و توسعه منابع آب، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
هوشنگ قمرنیا آلودگی آب گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
بیژن قهرمان استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
اسمعیل قهرمانی بهداشت محیط علوم پزشکی
شلیر کاتورانی سنجش از دور جهاد دانشگاهی
مرتضی کاشفی اصل محیط زیست گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمد کاظمی مدیریت منابع آب دانشگاه هرمزگان
رضا کاوند گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران
مسعود کرباسی هیات علمی دانشگاه زنجان
شاهو کرمی محیط زیست گروه محیط زیست دانشگاه فرهنگیان
موسی کرمی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیایان‌زدایی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مهدی کرمی مقدم آلودگی آب استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران
عبدالنبی کلاهچی سنجش از دور
مهدی کماسی مدیریت منابع آب دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی
بیژن کمایی عباسی سازه های آبی بازرس اداره کل بازرسی استان خوزستان
محمدکیا کیانیان مدیریت منابع آب استادیار دانشگاه سمنان
زهرا گرامی فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه شهر کرد
محمد حسین گرجیان عربی آلودگی آب دانشگاه مازندران
وحید گرشاسبی محیط زیست دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی گلوی مدیریت منابع آب
مهدی گودرزی سم شناسی و فارموکولوژی گروه سم شناسی-داروشناسی، دانشکده داروسازی ، جندی شاپور اهواز
راضیه لک محیط زیست عضو هیت علمی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران
علیرضا مجیدی
علی محقی آلودگی آب Department of Earth Sciences, University of Melbourne, Australia
فرزانه محمدپور دکتری شیمی آلی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
ام البنی محمدرضاپور مدیریت منابع آب گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل
ابراهیم محمدی سم شناسی و فارموکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
بختیار محمدی آلودگی هوا، اقلیم شناسی استادیار گروه اقلیم شناسی دانشگاه کردستان
مجید محمدی شیمی، فناوری نانو گروه مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
محمدحسین محمدی فیزیک و حفاظت خاک هئیت علمی گروه علوم خاک زنجان
ابوالفضل محمودی مدیریت منابع آب استادیار و مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران
علی مرادپور دانشگاه لرستان
منوچهر مرتضوی چم چالی ژئوهیدرولوژی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
زهره مریانجی محیط زیست سایر
هاجر مریخ پور آلودگی آب گروه کشاورزی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
مسعود مسعودی محیط زیست عضو هیات علمی
علی مشهدی محیط زیست عضو هیئت علمی دانشگاه قم
رئوف مصطفی‌زاده فیزیک و حفاظت خاک، مدیریت منابع آب، هیدرولوژی دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی مظاهری سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس، گروه سازه های آبی
محمدمهدی مظفری محیط زیست استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)
سید حامد معراجی محیط زیست، مدیریت منابع آب استادیاز گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
صفر معرفی سازه های آبی، هیدرولوژی گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مظاهر معین الدینی آلودگی هوا گروه محیط زیست دانشگاه تهران
مه نوش مقدسی مدیریت منابع آب دانشگاه اراک- گروه مهندسی آب
مجید ملاولی محیط زیست دانشگاه اردکان
لیلا ملکانی مدیریت منابع آب عضو هیات علمی دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مرند
برهان منصوری علوم پزشکی کردستان
بهروز مهدی نژادیانی استادیار دانشگاه کردستان
روزبه موذن زاده مدیریت منابع آب استادیار گروه مهندسی اب دانشگاه صنعتی شاهرود
افسانه موفق محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
حسین میبدی محیط زیست دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهرنوش میرزایی مدیریت منابع آب عضو هییت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
مهدی نادی اقلیم شناسی هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
امیر ناصرین آلودگی آب دانشگاه ملاثانی اهواز
محمد نجف زاده هیدرولیک و مهندسی رودخانه گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
مجتبی نساجی زواره اقلیم شناسی استادیار پژوهشکده، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تورج نصرآبادی محیط زیست مدیریت کیفی منابع آب و خاک، ارزیابی ریسک سلامت، پژوهش حرفه ای در محیط زیست
کاظم نصرتی هیدرولوژی استادیار/دانشگاه شهید بهشتی
علی اکبر نظری سامانی استادیار دانشگاه تهران
سیده ژوان نقشبندی شیمی گروه شیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، زنجان، ایران
روح الله نوری مدیریت منابع آب عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مهدی نوری پور محیط زیست دانشگاه یاسوج
مسعود نوشادی آلودگی آب استاد، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
علیرضا نیکبخت شهبازی هیدرولوژی غضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
حسن هاشمی محیط زیست عضو هیات علمی
سید حسین هاشمی آلودگی آب گروه فناوری‌های محیط‌زیست، دانشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سید رضا هاشمی مدیریت منابع آب دانشگاه بیرجند
سید عنایت هاشمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
علی اکبر هدایتی آلودگی آب استادیار گروه آلودگی محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان.
مهدی همایی مدیریت منابع آب گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
افشین هنربخش هیدرولوژی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
حسن هویدی محیط زیست استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزى محیط زیست، د انشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.
مسعود یزدان پناه ترویج
مصطفی یعقوب زاده مدیریت منابع آب گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
حبیب الله یونسی شیمی، محیط زیست گروه علوم محیطی ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ایران.
 

لیست داوران محترم که در سال 1399 با مجله محبیط زیست و مهندسی آب همکاری داشته و بیشترین تعداد مقاله را به موقع داوری کرده اند:


 

محی الدین احراری رودی     محیط زیست دانشگاه چابهار
امید اسدی سایر دانشجوی دکترا ژئوهیدرولوژی؛ هیدرولوژی گروه آبخیزداری-دانشکده مرتع و آبخیزداری-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-گرگان-ایران
صفورا اسدی کپورچال استادیار دکترای تخصصی فیزیک و حفاظت خاک گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
حسین افضلی مهر استاد دکترای تخصصی هیدرولیک و مهندسی رودخانه گروه آب  و محیط زیست، دانکشده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفضل اکبرپور دانشیار دکترای تخصصی مدیریت منابع آب دانشگاه بیرجند
صدیقه انوری استادیار دکترای تخصصی مدیریت منابع آب دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
محمدرضا ایروانی استادیار دکترای تخصصی   دانشگاه ازاد خمینی شهر- استادیار گروه مددکاری اجتماعی
حمیدرضا ایزدی استادیار دکترای تخصصی آلودگی آب؛ محیط زیست عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مهدی بهرامی استادیار دکترای تخصصی محیط زیست استادیار/ دانشگاه فسا
فوزیه بیگ محمدی سایر دانشجوی دکترا محیط زیست گروه محیط زیست، دانشگاه ملایر
آرش تافته استادیار دکترای تخصصی مدیریت منابع آب استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
آناهیتا جباری استادیار دکترای تخصصی فیزیک و حفاظت خاک؛ هیدرولوژی هیئت علمی و استادیار بخش خاک و آب مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
وحیدرضا جلالی دانشیار دکترای تخصصی فیزیک و حفاظت خاک گروه خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا جهانشاهی استادیار دکترای تخصصی ژئوهیدرولوژی هیدروژئولوژیست-گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
زینب حزباوی استادیار   مدیریت منابع آب استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
هوشیار حسینی استادیار دکترای تخصصی بهداشت محیط عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
مهدی حمیدی     هیدرولیک و مهندسی رودخانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهدی حیات زاده استادیار دکترای تخصصی هیدرولیک و مهندسی رودخانه عضو هیئت علمی گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه اردکان
کیوان خلیلی دانشیار دکترای تخصصی مدیریت منابع آب گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
محمد حسن خوشگفتار منش     آلودگی آب هئیت علمی دانشگاه قم. گروه مکانیک
علی اکبر داودی راد استادیار دکترای تخصصی هیدرولوژی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
محسن ذبیحی سایر دکترای تخصصی هیدرولوژی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان، گرگان، ایران
مسیح ذوالقدر استادیار دکترای تخصصی سازه های آبی؛ هیدرولیک و مهندسی رودخانه عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه جهرم
مریم رفعتی استادیار دکترای تخصصی محیط زیست گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران شمال
سهیلا زارعی سایر دکترای تخصصی مدیریت منابع آب دانشگاه تهران
یحیی زند سلیمی مربی کارشناسی ارشد بهداشت محیط علوم پزشکی کردستان
حدیث زنگنه   دکترای تخصصی شیمی مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
میثم سالاری جزی استادیار دکترای تخصصی سازه های آبی گروه مهندسی آب دامشگاه گرگان
مهدی سرائی تبریزی استادیار دکترای تخصصی فیزیک و حفاظت خاک؛ مدیریت منابع آب استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
علی سردار شهرکی استادیار دکترای تخصصی محیط زیست دانشگاه سیستان وبلوچستان
مجتبی سوختانلو استادیار   ترویج استادیار و عضو هیئت علمی گروه آب و مدیریت کشاورزی دانگاه محقق اردبیلی
خسرو شفیعی مطلق استادیار دکترای تخصصی مدیریت منابع آب عضو هیات علمیدانشگاه ازاد اسلامی دهدشت،و رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان . معاونت پژوهشی واحد دهدشت.  ایران
عطااله شیرزادی مربی دانشجوی دکترا   دانشگاه کردستان
وحید صادقی استادیار دکترای تخصصی سنجش از دور دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
حمزه صالح زاده سایر دانشجوی دکترا بهداشت محیط گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
امیرپویا صراف استادیار دکترای تخصصی مدیریت منابع آب؛ هیدرولوژی گروه مهندسی عمران آب، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
لیما طیبی استادیار دکترای تخصصی آلودگی آب گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
علیرضا غلامی استادیار دکترای تخصصی مدیریت منابع آب گروه مهندسی آب، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
محمد فتح الهی استادیار دکترای تخصصی   گروه علوم زمین، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
فروغ فرساد     محیط زیست استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرشید فرنود احمدی دانشیار دکترای تخصصی سنجش از دور گروه نقشه برداری، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
اسمعیل قهرمانی مربی کارشناسی ارشد بهداشت محیط علوم پزشکی
رضا کاوند استادیار دکترای تخصصی   گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران
مجید محمدی استادیار دکترای تخصصی شیمی؛ فناوری نانو گروه مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
هاجر مریخ پور استادیار دکترای تخصصی آلودگی آب گروه کشاورزی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
رئوف مصطفی‌زاده دانشیار دکترای تخصصی فیزیک و حفاظت خاک؛ مدیریت منابع آب؛ هیدرولوژی دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
محمد نجف زاده استادیار دکترای تخصصی هیدرولیک و مهندسی رودخانه گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
مجتبی نساجی زواره استادیار دکترای تخصصی اقلیم شناسی استادیار پژوهشکده، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
حسن هاشمی استادیار   محیط زیست عضو هیات علمی
مهدی همایی استاد دکترای تخصصی مدیریت منابع آب گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 

لیست داوران محترم که در سال 1398 با مجله محبیط زیست و مهندسی آب همکاری داشته و بیشترین تعداد مقاله را به موقع داوری کرده اند:


 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تخصصی

سمت / سازمان

محمد

عبدالحسینی

 

مدیریت منابع آب

عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

هنگامه

شیراوند

 

اقلیم شناسی

پژوهشگر مرکز مدیریت خشکسالی و بحران کشور

رضا

جهانشاهی

استادیار

ژئوهیدرولوژی

هیدروژئولوژیست-گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

رحیم

باقری

 

ژئوهیدرولوژی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین-گروه آبشناسی و زمین شناسی محیط زیست دانشگاه صنعتی شاهرود

سعید

عباسی

استادیار

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان

سینا

صادق فام

استادیار

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

مرتضی

کاشفی اصل

دانشیار

محیط زیست

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مهدی

بهرامی

استادیار

محیط زیست

استادیار/ دانشگاه فسا

تکتم

شهریاری

دانشیار

محیط زیست

استادیار دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

تورج

نصرآبادی

دانشیار

محیط زیست

مدیریت کیفی منابع آب و خاک، ارزیابی ریسک سلامت، پژوهش حرفه ای در محیط زیست

احمدرضا

قاسمی

استادیار

هیدرولوژی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران

عباس

پارسایی

استادیار

سازه های آبی

گروه آموزشی مهندسی آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

یاسر

صفری

استادیار

محیط زیست

استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه شاهرود

علی

مشهدی

دانشیار

محیط زیست

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

فریده

اسدیان

استادیار

اقلیم شناسی

استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

هوشیار

حسینی

استادیار

بهداشت محیط

عضو هیپت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

علیرضا

نیکبخت شهبازی

استادیار

هیدرولوژی

غضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

حشمت ا..

آقارضی

مربی

بهداشت محیط؛ محیط زیست

عضو هیئت علمی

علیرضا

عمادی

دانشیار

سازه های آبی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-  گروه مهندسی آب

علیرضا

فضلعلی

دانشیار

شیمی

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

آناهیتا

جباری

استادیار

فیزیک و حفاظت خاک؛ هیدرولوژی

هیئت علمی و استادیار بخش خاک و آب مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

مهدی

سرائی تبریزی

استادیار

فیزیک و حفاظت خاک؛ مدیریت منابع آب

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

رئوف

مصطفی‌زاده

دانشیار

فیزیک و حفاظت خاک؛ مدیریت منابع آب؛ هیدرولوژی

دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

 

لیست داوران محترم که در سال 1397 با این مجله همکاری داشته و بیشترین مقالات را به موقع داوری نموده اند,


 

 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

تحصیلات

رشته تخصصی

سمت / سازمان

عیسی

ابتهاج

سایر

دکترای تخصصی

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

دانشجو دکتری دانشگاه رازی

حجت

احمدی

دانشیار

دکترای تخصصی

سازه های آبی

هیات علمی دانشگاه ارومیه

فرشاد

احمدی

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

دانشگاه شهید چمران اهواز

امید

اسدی

سایر

دکترای تخصصی

ژئوهیدرولوژی؛ هیدرولوژی

گروه آبخیزداری-دانشکده مرتع و آبخیزداری-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-گرگان-ایران

سهیلا

آقابیگی

استاد

دکترای تخصصی

هیدرولوژی

عضو هیئت علمی دانشگاه کرمانشاه

جمیل

امان اللهی

استادیار

دکترای تخصصی

سنجش از دور؛ محیط زیست

عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

نادر

امینی

استادیار

دکترای تخصصی

شیمی

مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج

محمد

انصاری زاده

مربی

دکترای تخصصی

بهداشت محیط

گروه بهداشت ، مجتمع اموزش عالی سلامت ممسنی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

صدیقه

انوری

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

رحیم

باقری

   

ژئوهیدرولوژی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین-گروه آبشناسی و زمین شناسی محیط زیست دانشگاه صنعتی شاهرود

مهدی

بهرامی

استادیار

دکترای تخصصی

محیط زیست

استادیار/ دانشگاه فسا

علی

بهرامی

سایر

دکترای تخصصی

ترویج؛ محیط زیست

مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، اداره جهاد کشاورزی استان کردستان، سنندج، ایران

عباس

پارسایی

استادیار

دکترای تخصصی

سازه های آبی

گروه آموزشی مهندسی آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

مسعود

پارسی نژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

دانشیار دانشگاه تهران

آرش

تافته

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب

رضا

جهانشاهی

استادیار

دکترای تخصصی

ژئوهیدرولوژی

هیدروژئولوژیست-گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

صدیقه

جهانگیری

سایر

دانشجوی دکترا

محیط زیست

پژوهشگر

بهرام

چوبین

سایر

دکترای تخصصی

هیدرولوژی

گروه آبخیزداری- دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-ساری-ایران

مهدی

حیاتزاده

   

مدیریت منابع آب

عضو هیئت علمی دانشگاه اردکان

شعله

حیدری

سایر

کارشناسی ارشد

 

زیست شناسی  , دانشکده علوم , دانشگاه ارومیه , ارومیه, ایران

هوشیار

حسینی

استادیار

دکترای تخصصی

بهداشت محیط

عضو هیپت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

سید مجتبی

حسینی فرد

استادیار

دکترای تخصصی

شیمی

عضو هیئت علمی تهران

سید مجتبی

حسینی فرد

استادیار

دکترای تخصصی

شیمی

عضو هیئت علمی تهران

حسین

خزیمه نژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

سازه های آبی

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

یاسر

خندانی

سایر

دکترای تخصصی

 

دانشگاه بوعلی سینا همدان. دانشکده کشاورزی

یونس

خوشخو

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

هیأت علمی دانشگاه کردستان

شعید

دهستانی اطهر

استادیار

دکترای تخصصی

بهداشت محیط

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندجف ایران

محمد

رحمانیان

استادیار

دکترای تخصصی

فیزیک و حفاظت خاک؛ محیط زیست

استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه یاسوج

مهروز

رضایی

استادیار

دکترای تخصصی

هیدرولوژی

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

رضا

رضایی

استادیار

دکترای تخصصی

بهداشت محیط

مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

هادی

رمضانی

استادیار

دکترای تخصصی

فیزیک و حفاظت خاک

عضو هیئت علمی دانشگاه قزوین

رامین

ساریخانی

استادیار

دکترای تخصصی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

عزیز

سوزه پور

سایر

دکترای تخصصی

سازه های آبی

دانشگاه شهید چمران اهواز

هنگامه

شیراوند

 

دکترای تخصصی

اقلیم شناسی

پژوهشگر مرکز مدیریت خشکسالی و بحران کشور

مرتضی

شکری

استادیار

دکترای تخصصی

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا،  همدان، ایران.

تکتم

شهریاری

دانشیار

دکترای تخصصی

محیط زیست

استادیار دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سینا

صادق فام

استادیار

دکترای تخصصی

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

حمزه

صالح زاده

سایر

دانشجوی دکترا

بهداشت محیط

گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

یاسر

صفری

استادیار

دکترای تخصصی

محیط زیست

استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه شاهرود

پژمان

طاهری

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

رشته تخصصی: مهندسی عمران، مدیریت منابع آب

سعید

عباسی

استادیار

دکترای تخصصی

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان

محمد

عبدالحسینی

   

مدیریت منابع آب

عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مسعود

عشقی زاده

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه گناباد

ارسلان

فاریابی

استادیار

دکترای تخصصی

هیدرولوژی

استادیار گروه آبیاری دانشگاه جیرفت

امیر

قادری

سایر

دانشجوی دکترا

مدیریت منابع آب؛ هیدرولیک و مهندسی رودخانه

دانشگاه زنجان

احمدرضا

قاسمی

استادیار

 

هیدرولوژی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران

مرتضی

کاشفی اصل

دانشیار

دکترای تخصصی

محیط زیست

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محمدکیا

کیانیان

   

مدیریت منابع آب

استادیار دانشگاه سمنان

ابراهیم

محمدی

استادیار

دکترای تخصصی

سم شناسی و فارموکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ام البنی

محمدرضاپور

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل

مه نوش

مقدسی

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

دانشگاه اراک- گروه مهندسی آب

مهدی

نادی

استادیار

دکترای تخصصی

اقلیم شناسی

هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تورج

نصرآبادی

دانشیار

دکترای تخصصی

محیط زیست

مدیریت کیفی منابع آب و خاک، ارزیابی ریسک سلامت، پژوهش حرفه ای در محیط زیست

سیده ژوان

نقشبندی

سایر

دانشجوی دکترا

شیمی

گروه شیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، زنجان، ایران

سید حسین

هاشمی

دانشیار

دکترای تخصصی

آلودگی آب

گروه فناوری‌های محیط‌زیست، دانشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حسن

هویدی

استادیار

دکترای تخصصی

محیط زیست

استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزى محیط زیست،
د انشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.