دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 90-183 

مقاله اصلی

1. مدل‌سازی عددی امواج ناشی از شکست سد سنگی-ملاتی در زیرحوضه نوشان آذربایجان غربی

صفحه 90-100

مصطفی صالحی؛ علیرضا فرهادی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ ظاهر احمدپور


مقاله مروری

7. تأثیر پارامترهای مهم بر فرآیندهای آناموکس و شارون در تصفیه پساب نیتروژنی

صفحه 158-177

سیدمحمدعلی مسعودی؛ جواد سرگلزایی؛ سید اردوان حسینی


یادداشت فنی

8. ارزیابی کیفیت آب رودخانه بهشت آباد در محل تلاقی چشمه شلمزار با آب کوهرنگ

صفحه 178-183

احسان فتحی؛ رسول زمانی احمدمحمودی؛ رفعت زارع بیدکی