دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، صفحه 1-200 

مقاله اصلی

1. بررسی تغییرات زمانی عمق آبشستگی در شرایط رخداد سیلاب

صفحه 1-11

اعظم اردلانی؛ مرتضی بختیاری؛ مجتبی صانعی؛ سید محمود کاشفی پور


2. بررسی استفاده از کاه و کلش در حذف آلودگی نفتی از آب

صفحه 12-22

نیلوفر پیرستانی؛ محمدهادی ابوالحسنی؛ فاطمه السادات امین جواهری


3. بررسی حذف رنگ راکتیو آبی 19 با استفاده از نانوالیاف الکتروریسی شده PVA

صفحه 23-34

محمدرضا تفاحی یزدی؛ محمدعلی شیرغلامی؛ سعید جعفری؛ محمد دهقانی


5. بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند دمایی آتی دشت ابهر

صفحه 47-60

عظیم شیردلی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ حسین رضایی


مقاله مروری

7. تأثیرات سوء میکروپلاستیک‌ها در محیط‌های دریایی(مطالعه مروری)

صفحه 72-83

علی بحری؛ حسنیه قائمی؛ عزیز عبدالهی؛ محمد مهدی دعایی