بررسی حذف رنگ راکتیو آبی 19 با استفاده از نانوالیاف الکتروریسی شده PVA

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 کارشناس، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

2 دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ، یزد، ایران

3 کارشناسی‌ارشد، مهندسی پلیمر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

4 دانشجوی دکترا نساجی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

چکیده

در میان آلاینده‌های صنعت نساجی، رنگ‌زاها از سایر آلاینده‌ها سمی‌تر بوده و حضور آن‌ها در محیط بیشتر حس می‌شود. رنگ‌زای راکتیو به دلیل داشتن وزن مولکولی بالا و ساختار آروماتیک آلاینده‌تر از سایر رنگزاهاست. این رنگ‌زاها به شدت در آب محلول بوده و به آسانی به­وسیله روش‌های تصفیه زدوده نمی‌شوند. در میان روش‌های تصفیه پساب، استفاده از فیلتر­کردن غشایی به­وسیله نانوالیاف، می‌تواند بهتر از بقیه روش‌ها باشد، چون این غشاها بسیار متخلخل بوده و منافذ آن‌ها از درون به‌هم پیوسته می‌باشند و همچنین می‌توان به راحتی آن‌ها را عامل‌دار نمود. در این تحقیق سعی شد با استفاده از غشای حاصل از الکتروریسی محلول PVA، رنگزای راکتیوآبی 19 از پساب رنگرزی شبیه‌سازی شده با غلظت  g/l 0/1 حذف شود. در همین راستا، تأثیر عوامل مختلف بر شرایط تولید الیاف مانند نوع غلظت پلیمر، شدت ولتاژ اعمالی، فاصله نازل تا جمع‌کننده و سرعت تغذیه بررسی شد. همچنین تأثیر عوامل محیطی شامل pH و دمای محلول، مدت زمان تماس و مقدار توده الیاف بر راندمان حذف رنگ مطالعه شد. با استفاده از wt% PVA 7/1، ولتاژ کاری kV 15، آهنگ تغذیه ml/h 1 و فاصله cm 13 نازل تا جمع‌کننده، الیاف با ظرافت بالا تهیه شد. راندمان حذف رنگ 91 درصدی با استفاده از این الیاف و در شرایط محیطی 1/2 =pH، دمای  °C 35 و 20 میلی‌گرم توده الیاف به دست آمد. نتایج حاکی از گرماگیر بودن فرآیند جذب رنگ روی توده الیاف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on Removal of Reactive Blue 19 using PVA Electrospun Nanofibers

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Tafahi Yazdi 1
  • Mohammadali Shirgholami 2
  • Saied Jafari 3
  • Mohammad Dehghani 4
1 Lecturer, Department of Polymer Engineering, Faculty of of Textile and Polymer Engineering, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran
2 Department of Textile and Polymer Engineering, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran
3 MSc. Department of Polymer Engineering; Young Researcher and Elite Club, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
4 PhD Scholar of Textile, Young Researcher and Elite Club, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Textile pollutants, especially dyes are toxic compared to other pollutants and their presence is more sense in the environment. Reactive dye due to its high molecular weight and aromatic structure is more dangerous than other dyes. These dyes are highly soluble in water and are not easily removed by common treatment methods. Among the methods of wastewater treatment, application of membrane filtration via nanofibers can be more effective, since these membranes are very porous and their pores are interconnected; moreover, they can easily be functionalized. This research aimed at removal of reactive blue 19 dye from the simulated dyeing effluent using adsorbent through a membrane produced by electrospinning of the PVA solution. In this regard, the influence of different parameters on the fiber production conditions such as polymer concentration, applied voltage intensity, distance of nozzle to collector and feeding rate were investigated. In addition, effects of environmental factors including pH and temperature, contact time and nanofiber mass on the dye removal efficiency were studied. The very fine nanofiber was produced by 1.7% wt PVA at 15 kV with 1.0 ml/h feeding rate from 13 cm. The research found 91% dye removal efficiency using prepared nanofibers at pH 2.1, 35˚C and 20 mg/l nanofibers. The results indicate that the process of dye adsorption on the nanofiber mass is endothermic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrospinning
  • poly vinyl alcohol
  • Blue 19 Dye
  • Nanofiber