بررسی کیفیت آب رودخانه سیکان با استفاده از شاخص های NSFWQI و BCWQI

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه آلودگی های محیط زیست، دانشکده کشاورزی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه آلودگی های محیط زیست، دانشکده کشاورزی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

در این تحقیق به‌منظور بررسی وضعیت کیفی بخشی از رودخانه سیکان در استان ایلام تعداد پنج ایستگاه نمونه‌برداری بر روی این رودخانه انتخاب و نمونه‌برداری در دو فصل پاییز و زمستان 1394 انجام شد. پهنه‌بندی یا طبقه‌بندی کیفی آب این رودخانه بر اساس شاخص‌های NSFWQI و BCWQI انجام شد. نتایج نشان­داد  که در شاخص NSFWQI، سرچشمه و بالادست رودخانه در وضعیت کیفی متوسط قرار داشتند. سایر ایستگاه‌ها نیز در دو فصل پاییز و زمستان وضعیت بد را نشان­دادند. همچنین شاخص BCWQI ایستگاه 1 و 2 در پاییز، وضعیت کیفی خوب و سایر ایستگاه‌ها در فصل تابستان و تمامی ایستگاه‌ها در زمستان در وضعیت مناسب قرار داشتند. این نتایج نشان از اعتبار بیشتر روش NSFWQI نسبت به BCWQI دارد. زیرا در برنامه نرم‌افزار NSFWQI، شاخص‌های اندازه‌گیری شده می‌توانند با توجه به محدوده وزنی خود، اثر همپوشانی بر سایر پارامترها داشته و لذا شاخص کل بدست ­آمده از اعتبار بالاتری برخوردار است. نتایج همچنین نشان داد که آب این رودخانه در دو فصل مورد بررسی برای مصارف کشاورزی و آبزیان مناسب است. از این‌رو نتایج این شاخص امکان تصمیم‌گیری در خصوص پایش و کنترل منابع آلوده ‌کننده آب رودخانه و استفاده مؤثر از آن­ را جهت مصارف مختلف برای مسئولین ذی‌ربط فراهم می‌آورد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Water Quality of Seikan River using NSFWQI and BCWQI Indicators

نویسندگان [English]

  • Ali Lotfi 1
  • Narges Zohrabi 2
  • Maryam Mmohammadiroozbahani 3
1 M.Sc., Department of Science and Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran
2 Assist. Professor, Department of Science and Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran
3 M. Sc in Department of Environmental Pollution, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In this research, five sampling stations were selected on the Seikan River in order to investigate the water quality of the river and sampling was carried out during autumn and winter 2015. Zoning or classification of water quality of the river was determined based on BCWQI was NSFWQI indicators. Qualitative indicators showed the NSFWQI index was within average condition at the source and upstream stations; other stations showed bad situation in fall and winter. In the case of BCWQI index, the stations 1 and 2 had good conditions in fall, whereas, the other stations in this season and the whole stations were in suitable conditions in winter. These results indicated that NSFWQI has better validity rather than BCWQI because in the software program for NSFWQI, measured indicators can overlap other parameters based on their weight limits. Hence, the index resulted has higher validity. Therefore, the results of this indicator provide decision making for monitoring and controlling the polluting sources of the river water and its proper application in different water consumption for the authorities. The results showed that the river's water is appropriate for agriculture and aquaculture in both seasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seikan River
  • NSFWQI
  • BCWQI
  • Water Quality