انتخاب مناسب‌ترین گزینه پیشنهادی احداث سازه ذخیره‌سازی آب با استفاده از روش‌های ANP و AHP (مطالعه موردی: طرقبه و شاندیز)

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشگاه بیرجند

چکیده

با توجه به کمبود منابع آب شرب و اهمیت آن در اقتصاد هر منطقه، لزوم توجه به مکان‌های مناسب جهت ذخیره‌سازی و استحصال آب دارای اهمیت است. بدین منظور مطالعه‌ای در خصوص استفاده از روش‌های تحلیلی مانند AHP و ANP در تعیین مکان مناسب احداث سد مخزنی در شهرهای طرقبه و شاندیز واقع در استان خراسان رضوی انجام شد. معیارهای انتخابی در این تحقیق 5 پارامتر حجم مخزن، خسارت مخزن، رواناب، موقعیت مکانی و زمین‌شناسی است. 8 نقطه در طرقبه و 4 نقطه در شاندیز دارای پتانسیل مناسب به‌منظور احداث سازه ذخیره آب می‌باشند. بدین ترتیب در شهر طرقبه مکانی که نسبت به سایر نقاط از میزان رواناب و حجم مخزن بالاتری برخوردار است و در شهر شاندیز نقطه‌ای که دارای امتیاز زمین‌شناسی و موقعیت‌مکانی بالاتری است به‌عنوان مناسب‌ترین مکان برای احداث سد پیشنهاد شدند. نتایج نشان داد علیرغم این‌که روش ANP توسعه بیش‌تری نسبت به روش AHP داده‌ است، در این پژوهش نتایج هر دو روش تقریباً یکسان بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Selecting the best option proposed to construct water reservoir structures using ANP and AHP methods (Case study: Torghabeh and Shandiz)

نویسندگان [English]

  • Afsane Farpoor 1
  • abbas khashei siuki 2
1 M.Sc., Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Due to the lack of drinking water resources and their importance in the economy of any region, it is vital to locate most suitable place for water storage and water harvesting. Hence, this study was conducted to determine the appropriate places of conservation dams through applying heuristic methods of optimum like AHP and ANP methods in Torghabe and Shandiz located in Khorasan Razavi Province. Selection criteria in this research were five parameters including reservoir volume, reservoir damage, runoff, location, and geology. The research found that eight points in Torghabe and four points in Shandiz have good potential for constructing water reservoir structures. Thus, in Torghabe, a point having higher runoff and reservoir volume compared with the other points was considered as the best place for dam construction. In Shandiz, a point having the highest rating location and geology was proposed as appropriate location for construction. The results showed although ANP method is more advanced than AHP method, both methods have equal value in selecting the best option for constructing the water reservoir.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dike
  • Water reservoir
  • Analytical Hierarchy
  • Network analysis