دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله اصلی

1. بررسی عرضه آب و الگوی کشت بر خیز سطح آب با استفاده از رویکرد پویایی سیستم در دشت عباس استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

علی بافکار؛ جبار مظفری؛ حمزه علی علیزاده