دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات درج شده در این صفحه، مورد پذیرش اولیه قرار گرفته و پس از تکمیل فرآیند داوری در شماره های آتی مجله چاپ می شوند.

مقاله پژوهشی

1. عوامل موثر بر تجارت آب مجازی محصولات کشاورزی ایران ( کاربرد مدل خودرگرسیون برداری پانل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

10.22034/jewe.2020.249815.1429

مهران حکمت نیا؛ مهدی صفدری؛ سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم


2. کاربست مدل خدمات بوم‌سازگان InVEST در اولویت‌بندی زیرآبخیز‎های تالار از نظر هدررفت خاک، نگهداشت و تولید رسوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

10.22034/jewe.2020.257980.1470

محسن ذبیحی؛ حمید رضا مرادی؛ عبدالواحد خالدی‌درویشان؛ مهدی غلامعلی‌فرد


3. پهنه‌بندی مناطق سیل‌خیز جنگل‌های ارسباران مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و GIS (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز ستن‌چای – عاشقلو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22034/jewe.2021.259722.1474

قباد رستمی زاد؛ جمشید یاراحمدی؛ شاهرخ محسنی


4. مقایسه شبکه پایش کروم آبخوان دشت بیرجند با استفاده از روش آنالیز مؤلفه‌های اصلی (PCA) و تئوری آنتروپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.22034/jewe.2020.254396.1448

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ سمیرا رهنما


5. مقایسه شاخص‌های خشکسالی مبتنی بر بارندگی با شاخص‌های مبتنی بر تبخیر و تعرق به‌منظور تعیین خشکسالی هواشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22034/jewe.2021.258260.1471

حلیمه پیری؛ مجتبی مبارکی


6. بررسی پتانسیل گیاه‌پالایی و عملکرد گیاه آفتابگردان زینتی تحت تاثیر لجن فاضلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22034/jewe.2021.255358.1458

الهام محمدیان؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ مریم وراوی پور


7. تخمین بارش روزانه با استفاده از مدلهای ترکیبی ANFIS آموزش داده شده توسط روش خوشه بندی میانگین هایc فازی و الگوریتم های تکاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22034/jewe.2021.237529.1376

محمد نجف زاده؛ دیاکو افروزی؛ علی برزکار