دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات درج شده در این صفحه، مورد پذیرش اولیه قرار گرفته و پس از تکمیل فرآیند داوری در شماره های آتی مجله چاپ می شوند.

مقاله اصلی

1. تحلیل آماری- همدیدی نقش فرارفت دمایی در بارش‌های بهاره ایران (1392-1340)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

فاطمه درگاهیان؛ مهدی دوستکامیان؛ مراد طاهریان


2. بررسی تغییرات بلند مدت سالانه و فصلی کیفیت رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه الشتر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

یاسر سبزواری؛ آرین حیدری مطلق؛ علی حیدر نصرالهی


یادداشت فنی

3. بررسی تجربیات موفق بین‌المللی در مدیریت خشکسالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

فرشید امیرسالاری؛ حنیف کازرونی؛ حامد حسنلو؛ رامیار علی رمایی


مقاله اصلی

4. بررسی امکان وجود ترکیبات دارویی در پساب های تصفیه شده بیمارستانی (مطالعه موردی: داروهای آرام بخش در یکی از بیمارستان های منطقه 11 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

لیلا رحیم وند؛ نوشین سجادی