دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات درج شده در این صفحه، مورد پذیرش اولیه قرار گرفته و پس از تکمیل فرآیند داوری در شماره های آتی مجله چاپ می شوند.

مقاله اصلی

1. بررسی قابلیت حذف ترکیبات مولد بو از فاضلاب شهری از تصفیه‌خانه‌ها به روش بیوفیلتراسیون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

10.22034/jewe.2020.205055.1333

عبداله سمیعی بیرق


2. بررسی رابطه بین آلودگی زیست محیطی، شهرنشینی و شاخص های منتخب اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

10.22034/jewe.2020.236170.1373

حسین ابراهیم زاده آسمین؛ مجتبی عباسیان


3. کاربرد مدل SWAT در شبیه‌سازی رواناب ماهانه، حوزه آبخیز دریاچه ارومیه در استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

10.22034/jewe.2020.218842.1346

زانیار فاتحی؛ سید وحید شاهویی


4. تغییرات کمی و مقایسه آماری شاخص‌های هیدرولوژیک جریان رودخانه‌ای بعد از احداث سد یامچی اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

10.22034/jewe.2020.230926.1359

رئوف مصطفی‌زاده؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ لیلا محمدی راد؛ خدیجه حاجی


5. ساخت و شناسایی غشاهای میکروفیلتراسیون ضدگرفتگی زمینه مخلوط با چارچوب-های آلی-فلزی با هدف استفاده در بیوراکتور زیستی غشایی (MBR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

10.22034/jewe.2020.232276.1363

فواد غلامی؛ سیروس زین الدینی؛ علی اکبر زینتی زاده؛ محیا ثمری


6. بررسی تغییرات زمانی و روند دبی‌های حداقل در آبخیزهای منتخب دامنه جنوبی البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1399

10.22034/jewe.2020.232323.1364

باقر قرمزچشمه؛ آرش کاوه؛ سید عباس حسینی


7. برآورد فرسایش و رسوب سالانه در حوزه آبریز بابلرود با استفاده از مدل MPSIAC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399

10.22034/jewe.2020.230807.1358

احسان شهیری طبرستانی؛ حسین افضلی مهر