موضوعات = آلودگی آب
تعداد مقالات: 30
1. مقایسه شبکه پایش کروم آبخوان دشت بیرجند با استفاده از روش آنالیز مؤلفه‌های اصلی (PCA) و تئوری آنتروپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.22034/jewe.2020.254396.1448

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ سمیرا رهنما


6. بررسی وضعیت آلودگی فلزات سنگین در رسوبات تالاب صالحیه کرج

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 50-58

10.22034/jewe.2020.254598.1450

مهدیه نوروزی؛ علی محمدی؛ آزیتا بهبهانی نیا؛ فرزام بابایی


7. حذف کادمیوم از محلول لیچینگ با استفاده از روش الکتروکواگولاسیون

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 415-429

10.22034/jewe.2020.238951.1388

سیدمرتضی موسوی راد؛ علی حسن زاده سبلوئی


11. آسیب شناسی و ارائه راه کارهای بهسازی سیستم تصفیه خانه آب شرب روستای زنگلانلو شهرستان درگز

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 160-165

10.22034/jewe.2019.177626.1317

علی اصغر نجف پور؛ عصمت کوهزاد؛ عطیه کوهزاد؛ حسن مسعودی


12. بررسی عوامل مؤثر بر شوری آب در رودخانه قزل‌اوزن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 125-136

10.22034/jewe.2019.178144.1311

مهدی ایل‌بیگی؛ رضا جمور


14. بررسی کاربرد فرایند انعقاد و لخته سازی در تصفیه فیزیکی آب رودخانه زشک شاندیز

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 266-273

10.22034/jewe.2018.99952.1188

صادق رمضانیان باجگیران؛ سپهر دلقندی؛ سعید ضمیری


15. کارایی جاذب‌های ارزان‌قیمت در حذف رنگزای سافرانین از آب و محیط کشت

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 252-265

10.22034/jewe.2018.147117.1278

محسن کاظمی؛ الیاس ابراهیمی خرم آبادی؛ آمنه اسکندری تربقان؛ رضا ولی زاده


17. ارزیابی کیفیت آب رودخانه بهشت آباد در محل تلاقی چشمه شلمزار با آب کوهرنگ

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 178-183

10.22034/jewe.2018.105969.1200

احسان فتحی؛ رسول زمانی احمدمحمودی؛ رفعت زارع بیدکی


18. بررسی استفاده از کاه و کلش در حذف آلودگی نفتی از آب

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 12-22

10.22034/jewe.2018.62819

نیلوفر پیرستانی؛ محمدهادی ابوالحسنی؛ فاطمه السادات امین جواهری


19. تأثیرات سوء میکروپلاستیک‌ها در محیط‌های دریایی(مطالعه مروری)

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 72-83

10.22034/jewe.2018.63418

علی بحری؛ حسنیه قائمی؛ عزیز عبدالهی؛ محمد مهدی دعایی


22. بررسی حذف رنگ راکتیو آبی 19 با استفاده از نانوالیاف الکتروریسی شده PVA

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 23-34

10.22034/jewe.2018.62741

محمدرضا تفاحی یزدی؛ محمدعلی شیرغلامی؛ سعید جعفری؛ محمد دهقانی


23. بررسی کیفیت آب رودخانه سیکان با استفاده از شاخص های NSFWQI و BCWQI

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 367-377

علی لطفی؛ نرگس ظهرابی؛ مریم محمدی روزبهانی


24. نقش زیرحوضه ها در پارامترهای کیفی آب رودخانه چهل‌چای

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 378-389

جواد شیرزادنیا؛ علی حشمت‌پور؛ ابوالحسن فتح‌آبادی؛ رضا اکبری


25. مروری بر فناوریهای نوین در سنتز نانو ساختارهای مورداستفاده در تصفیه پسابها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 280-297

نگین سرمدی؛ مهدی قراباغی؛ سهیلا اصلانی