موضوعات = مدیریت پسماند
تعداد مقالات: 6
2. بررسی استفاده از کاه و کلش در حذف آلودگی نفتی از آب

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 12-22

نیلوفر پیرستانی؛ محمدهادی ابوالحسنی؛ فاطمه السادات امین جواهری


3. بررسی حذف رنگ راکتیو آبی 19 با استفاده از نانوالیاف الکتروریسی شده PVA

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 23-34

محمدرضا تفاحی یزدی؛ محمدعلی شیرغلامی؛ سعید جعفری؛ محمد دهقانی


6. تأثیرات سوء میکروپلاستیک‌ها در محیط‌های دریایی(مطالعه مروری)

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 72-83

علی بحری؛ حسنیه قائمی؛ عزیز عبدالهی؛ محمد مهدی دعایی