موضوعات = فیزیک و حفاظت خاک
تعداد مقالات: 7
1. بررسی اثرات عملیات حفاظت آب و خاک بر برخی ویژگی‌های خاک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1399

10.22034/jewe.2020.248329.1425

جواد خلجی؛ نسرین قرهی؛ مهدی پژوهش


2. ,عملکرد دستگاه خودکار آشکارساز جبهه رطوبتی

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-12

10.22034/jewe.2020.218691.1345

آرش تافته؛ سعید غالبی؛ سینا ملاح


3. ارزیابی معادلات زه کشی زیرزمینی دشت شادگان استان خوزستان در حالت جریان غیر ماندگار

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 320-330

10.22034/jewe.2018.138375.1269

وحید شهابی زاد؛ علی رضا حسن اقلی؛ عباس ستوده نیا


4. تأثیر باقیمانده‌های ذرت، گندم و نیشکر سبز بر برخی خصوصیات خاک

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 123-136

10.22034/jewe.2018.113441.1225

صدیقه مکاری؛ سید فخرالدین افضلی


5. نقش پروژه‌های آبخیزداری در کاهش فرسایش و رسوب حوضه‌های آبخیز

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 200-213

حسین خالدیان؛ رضا بیات


6. برآورد فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز زیارت، گرگان با استفاده از سزیم 137

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-118

کاظم نصرتی؛ سعیده جلالی؛ محمدرضا زارع؛ لقمان شیرزادی