موضوعات = هیدرولوژی
تعداد مقالات: 12
1. مدل‌سازی و پیش‌بینی متوسط درجه‌ حرارت ماهانه‌ی دمای اصفهان با استفاده از مدل SARIMA

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 114-124

سکینه خانی تملیه؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ سید محمود حسینی صدیق؛ محمد کمانگر؛ زهرا شمسی


2. کاربرد برنامه‌ریزی بیان ژن در پیش بینی خشکسالی ( مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز)

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-14

عباس عباسی؛ کیوان خلیلی؛ جواد بهمنش؛ اکبر شیرزاد


5. تحلیل فراوانی منطقه‌ای جریان حداقل در بخش‌هایی از حوضه آبخیز کارون شمالی در استان چهار محال و بختیاری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 274-285

افشین هنربخش؛ محبوبه چوگان؛ رفعت زارع بیدکی؛ مهدی پژوهش


8. بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند دمایی آتی دشت ابهر

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-60

عظیم شیردلی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ حسین رضایی


11. پیش‌بینی و بررسی روند خشکسالی هواشناسی با استفاده از سری زمانی (مطالعه موردی: حوزه آبریز سلماس)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 346-359

مطلب بایزیدی؛ معروف سی و سه مرده؛ آزیتا عصرآگاه