کلیدواژه‌ها = رطوبت خاک
تعداد مقالات: 2
1. ,عملکرد دستگاه خودکار آشکارساز جبهه رطوبتی

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-12

10.22034/jewe.2020.218691.1345

آرش تافته؛ سعید غالبی؛ سینا ملاح


2. بررسی تأثیر پوشش‌های مختلف سطح خاک در کاهش میزان تبخیر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 111-122

عباس خاشعی سیوکی؛ مریم باربد