کلیدواژه‌ها = آب زیرزمینی
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه شبکه پایش کروم آبخوان دشت بیرجند با استفاده از روش آنالیز مؤلفه‌های اصلی (PCA) و تئوری آنتروپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.22034/jewe.2020.254396.1448

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ سمیرا رهنما


3. مدیریت خشک‌‌سالی هیدروژئولوژیکی بر پایه شاخص چندمتغیره HDMI

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 273-284

10.22034/jewe.2020.242609.1401

محمد ناظری تهرودی؛ یوسف رمضانی؛ فرشاد احمدی