کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 4
1. کاربرد فنون سنجش از دور و GIS در مدل SCS-CN (مطالعه موردی: حوضه بالارود، خوزستان)

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 157-169

10.22034/jewe.2020.252569.1441

مهدی کرمی مقدم؛ احسان مرادی مطلق؛ تورج سبزواری؛ رضا محمدپور


3. پایش ژئوشیمیایی و زمین زیست محیطی عناصر اصلی و فرعی در رسوبات ساحلی جزیره هرمز (خلیج فارس) و ترسیم نقشه های هم پراکنش

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 267-283

مهدی غلام دخت بندری؛ پیمان رضایی؛ منصور قربانی؛ محمد کمانگر