کلیدواژه‌ها = رسوب
تعداد مقالات: 3
1. نقش پروژه‌های آبخیزداری در کاهش فرسایش و رسوب حوضه‌های آبخیز

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 200-213

حسین خالدیان؛ رضا بیات


3. بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مثلثی شکافدار بر تغییرات بستر آبراهه‌ها

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 94-108

محسن درستی؛ محمد محمودیان شوشتری؛ احمد فتحی