نویسنده = حسن رضایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارایی جاذب نانولیف لیگنوسلولزی در حذف مس از محلول های آبی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 115-122

سیده هما حسینی؛ سعیده رستگار؛ حسن رضایی